rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

LdV Projekt INNOBUSINESS

Leonardo da Vinci schéma  - projekt

"SUCCESSFUL INNOVATOR - PROSPEROUS BUSINESS - EFFECTIVE INNOVATION PRACTICES FOR MODERN EU SMEs SECTOR"

"ÚSPEŠNÝ INOVÁTOR - PROSPERUJÚCI PODNIK - ÚČINNÉ INOVAČNÉ PRAKTIKY PRE MODERNÝ EÚ MSP SEKTOR"

Partneri projektu:

 


Očakávané a reálne dosiahnuté výstupy projektu:

Trvanie projektu: november 2010 - október 2012 


Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie znalostí a zručností v oblasti prípravy a realizácie inovácií a inovačných procesov v malých a stredných firmách a príprava zamestnancov na pozíciu "úspešného inovátora". Partneri projektu s radosťou konštatujú po ukončení projektu, že sa podarilo naštartovať rad dobrých inovačných projektov už počas prípravnej a testovacej fázy projektu, v priebehu pilotnej fázy boli motivovaní mnohí ďalší zamestnanci vo vybraných firmách. Mnohí ocenili predovšetkým nový pohľad na inovácie a inovačné procesy vo firme, pochopili, že každý pracovník je zdrojom každodenných inovácií procesov i produktov, súčasne je i partnerom zákazníka, ktorý oceňuje vo forme reálnych tržieb pridanú hodnotu každej inovácie.

Z tohto dôvodu bol v projekte plánovaný a vytvorený tréningový nástroj, využiteľný v praxi na vzdelávanie zamestnancov v oblasti inovácií, najlepších inovačných praktík a praktickej výučby formou tréningových hier, orientovaných na inovácie. Podstatou vytvoreného tréningového nástroja je metodika WOIS.
 

Kľúčové úlohy projektu boli:

Partneri projektu:

Partnermi projektu boli najmä WOIS Institute Coburg (Nemecko) a CPI, s.r.o Tichá (Česko). Do projektu boli prizvané viaceré vybrané priemyselné firmy, ktoré majú záujem zlepšovať svoje inovačné procesy a ktoré preukázali na tréningoch schopnosť inovovať nielen firemné produkty, ale ísť aj cestou procesných inovácií a budovania inovatívnej firmy a inovatívnej pracovnej pozície.


Minúty z projektových mítingov a testovacích workshopov:

     

    

    Ukážky tréningových modulov v .pdf 
(multimediálny modul je možné vyžiadať na chromjakova@ipaslovakia.sk)


© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved