rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky
10,92 €Cena bez DPH
Do košíka

7,62 €Cena bez DPH
Do košíka

Formuláre

voľné miesto :(
5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Účelom je generovať veľké množstvo nápadov na riešenie problému, vytvoriť kreatívne prostredie v tíme a identifikovať príležitosti pre zlepšenie procesu alebo produktu. Možnosť použiť pri Six Sigma.

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Formulár pre výpočet jednotkovej spotreby času pre vybraný výrobok alebo operáciu. Je finálnym výstup pri procese normovania práce. Možnosť použiť pri normovaní, meraní práce.

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
AAR report predstavuje každú formu retrospektívnej analýzy na danej sekvencii cieľovo orientovaných činností predtým vykonávaných spravidla autorom. Vykonáva sa v rámci procesu hodnotenia a zlepšovania. Predstavuje prehľadný výstup z riešenia ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Štandard pracoviska – uvádza, ako pracovisko udržiavať v štandardnom čistom, usporiadanom stave. Výstupom sú čistiace aktivity s vizualizáciou štandardného stavu.

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Audit 5S – používa sa na pravidelnú kontrolu stavu pracoviska. Je určený pre posúdenie čistoty a poriadku na pracovisku, či je v súlade so štandardom 5S. Výstupom je percentuálne vyhodnotenie stavu 5S na pracovisku.Možno použiť pri 5S, ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Karta pracoviska – používa na evidenciu položiek, ich množstva na pracovisku, určenie frekvencie používania a nápravného opatrenia pre danú položku. Výstupom sú opatrenia, ktoré je potrebné s evidovanými položkami vykonať.Možnosť použiť pri 5S, SOP, ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Kontrolná karta – slúži na záznam kontroly 5S na pracovisku pracovníkmi. Výstupom je podpis pracovníka potvrdzujúci stav 5S na pracovisku.Možnosť použiť pri 5S, SOP, Štandardizácia procesov kompletne, TPM.

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Súpis položiek – slúži na evidenciu položiek na pracovisku v skrinkách, zásuvkách a pod. Výstupom je presná evidencia obsahu predmetov na pracovisku.Možno použiť pri 5S, SOP, Štandardizácia procesov kompletne.

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Suppliers - Inputs - Process - Outputs - Customers (SIPOC) SIPOC reprezentuje všeobecnú mapu procesu (riešeného projektom) v zjednodušenej vizuálnej podobe. SIPOC pomáha pochopiť proces a potvrdiť rozsah projektu. Je to most medzi problémom a ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Štandard čistenia pracoviska – používa sa na evidenciu čistiacich aktivít, aby sa dosiahol čistý stav pracoviska. Výstupom je popis všetkých čistiacich aktivít pre pracovisko.Možno použiť pri 5S, SOP, Štandardizácia procesov ...

Strana: 1 2 3 4
Strana 1 z 4
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved