rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
Celou nabídku naleznete zde.


Master studium
průmyslového inženýrství
Praktické studium v průmyslu
Roční studium
Program zde.

Master studium
štíhlé administrativy
Cesta k efektivním procesům
Roční studium
Program zde.


Doporučené vzdělávání
IPA Czech, s.r.o. 
Lípová 1965
737 01 Český Těšín
Tel.: +421 41 23 99 080
E-mail: info@ipaczech.cz
Centrum vzdělávání
Tel.: +421 41 23 99 080 / 90
E-mail: info@ipaczech.cz

Kontakt
NejprodávanejšíNovinky
8,64 €Cena bez DPH
Do košíka

Restrukturalizace a reinženýring

Firmy procházejí různými životními cykly. Téměř každá se však dostane do situace, kdy potřebuje radikálně zvýšit svou výkonnost, aby zvýšila svou konkurenceschopnost. Netýká se to jen lokálních firem, ale i velkých hráčů jako Sony, Panasonic, Nokia, General Motors, Saab… Této situaci předchází mnoho příznaků blížících se problémů, které jsou však přehlížené nebo podceňované.

Mezi typické příznaky patří:

 • Postupná ztráta lidského potenciálu a osobnostních kompetencí
 • Z našich zkušeností vyplývá, že firmy, které potřebují rychle restrukturalizovat, nebo jim hrozí riziko konkurzu, v zásadě nemají dostatek schopných pracovních týmů a lídrů. Někteří lidé („nejšikovnější"), jako by vycítili blížící se problémy a nejistotu a často odcházejí za lepšími podmínkami. Na druhé straně existují vážné problémy dostat do firmy nové zkušené nebo i mladé lidi. Postupně tak ve firmě zůstávají lidé, kteří už ztratili „tah na branku" a už jen pasivně čekají (na výpověď, důchod, nového investora…).
 • Typickým projevem podnikové kultury je převládající reaktivnost a chybící proaktivita. I když si mnozí uvědomují potřebu změny, většinou ji nevidí jako reálnou nebo jen doufají, že se to nějak vyřeší. Příčinou může být, že na mnohých řídících místech pracují neschopní pracovníci, kteří demotivují pracovní tým.
 • Ještě horší alternativou je, když dochází k „tajnému" rozkrádání majetku (předražené nákupy, nepotřebné služby, provize…) s přispěním manažerů (tunelování).
 • Nezachycení změn na trhu, odchod zákazníků ke konkurenci
 • Dnes se svět mění rychleji, než bychom si mnozí z nás přáli. Jedinou jistotou v tomto turbulentním světě je kontinuální změna. Někdy se jen divíme, že najednou jsou našimi přímými konkurenty firmy z Rumunska a Bulharka, které nedávno vstoupily do EU. Stále častěji se naše firmy setkávají s Tureckem, Bosnou a jinými ambiciosními regiony, a to ještě vynecháme Čínu, Indii a jiné asijské ekonomiky. Důsledkem je často odliv některých zákazníků, kterým nejsme schopni nabízet konkurenční podmínky. Častou příčinou úpadku je i nadměrná pýcha, jak jsme dobří a podcenění nových technologických řešení.
 • Pokles přidané hodnoty na zaměstnance – Na jedné straně firma zápasí s poklesem tržeb, ale současně musí reagovat na oprávněné touhy lidí mít vyšší platy. Řešení vznikajících problémů, hlavně při silném postavení odborů, může ubírat mnoho energie a vypouští do okolí další negativní informace.
 • Vznik problémů s likviditou – Postupné odkládání a prodlužování splatnosti svých závazků vede k postupné ztrátě důvěryhodnosti firmy na trhu, hlavně u dodavatelů nebo investorů. Nejčastěji to vede k situaci, kdy se následně řeší tisíce nových problémů s chybějícím materiálem.
 • Postupný pokles podílu nových výrobků na obratu, více než tři roky – Tím, že se firma dostala do těžké situace, kdy musí dennodenně řešit množství operativních problémů, zapomíná na strategické záležitosti. Většinou chybí lidé, čas a peníze, aby přišla na trh s něčím, čím předběhne konkurenci.
 • Zachytili jste některé z uvedených symptomů?
 • Máte pocit, že stále zápasíte o přežití?
 • Cítíte, že současnými způsoby řízení není možné dosáhnout dramatického zlepšení výkonnosti podniku?
 • Trápí Vás nízká výkonnost klíčových procesů a vysoké fixní náklady?

Cesta k Vašemu rozhodnutí

Klíčovou otázkou projektu reinženýringu je vytvoření motivačního akčního týmu, který je schopný zrealizovat soubor nutných opatření potřebných na získání lepší konkurenční schopnosti, a přitom neohrozit schopnost firmy efektivně obsluhovat zákazníky.

Postup řešení

1. Analytická fáze:

 1. Analýza výkonnosti klíčových procesů – Cílem je identifikovat potenciál zvýšení výkonnosti jednotlivých procesů.
 2. Analýza struktury fixních a variabilních nákladů – Cílem je definovat oblasti, kde by mohlo dojít k radikálnímu snížení nákladů.
 3. Analýza stavu majetku, závazků a pohledávek – Cílem je zabezpečit profinancování fáze restrukturalizace.

2. Realizační fáze:

 • Návrh funkčního obchodního modelu – Bez definovaného obchodního modelu, který zaručí přežití firmy, není možné pokračovat v restrukturalizaci
 • Reinženýring procesů – Ve velmi krátkém čase je potřebné zabezpečit:
 • Zvýšení výkonnosti obchodu
 • Zefektivnění nákupu
 • Zvýšení výkonnosti výroby
 • Analýza počtu pracovních míst, assessment centra – Přehodnocením počtu potřebných pracovních míst dokáže firma v krátkém čase vytvořit zdroje na profinancování nových plánů. Velmi důležitou otázkou je i obsazení řídících pozic správnými lidmi, kteří jsou schopni realizovat vizi ozdravení.
 • Přizpůsobení organizační struktury redefinovaným procesům – Nově definovaná struktura by měla zlepšit míru komunikace a flexibilitu uvnitř firmy
 • Procesní řízení a motivační systém– Definování cílů pro každého řídícího pracovníka a motivace na výsledku pomáhá rychleji dosáhnout cíle
 • Změny layoutu a výrobní dispozice– V případě, pokud se najdou zdroje na změnu administrativní a výrobní dispozice, může to znamenat výraznou úsporu fixních nákladů
 • Projekty změn – Podporují hlavní proud restrukturalizace

Projekty restrukturalizace trvají většinou v intervalu 6 až 12 měsíců.


Reference

ETA Hlinsko, Way Industries, Elektrovod Žilina, Daewoo Praha, Metalurg Dubnica nad Váhom


Komentáre

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Nový svět podnikání - všechno bude ...Stojíme na prahu zásadní změny ve světové ekonomice, ...

Trhoviště příležitostí a nápadů, ...Ve dvou dubnových dnech tohoto roku se v Žilině konal již ...

European Study Tour 2016Čteme různé články a knihy o úspěšných firmách, ...

Nejnovější články

Přestaňme se vymlouvat"Já nejsem vůbec kreativní!" Univerzální výmluva, kterou se ...

Inovativní podnik 21. století vytvářejí ...Postavit byznys na geniální myšlence a dále jej rozvíjet je ...

Inovace a zlepšování životaO inovacích se toho už mnoho popsalo a namluvilo. Je ...
4. 10. 2012 10:21:29
© 2012 IPA Czech, All rights reserved